<div align="center"> <h1>OpenLearn</h1> <h3>Świetny program do nauki języka niemieckiego i angielskiego!</h3> <p>nauka angielskiego, nauka niemieckiego</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://szuko.etak.pl/index.htm" rel="nofollow">http://szuko.etak.pl/index.htm</a></p> </div>